ERKEmaniacılık ve detayları
November 28, 2006, 9:12 pm
Filed under: Güncel

\

Genel bir giriş yapmıştık. Sanırım haddimizi biraz aşarak var olan veri ve bilgileri de paylaşmam hatalı olmayacaktır. En azından sayfa müdavimleri bundan komplo ve türevi fikri üretimlere girişmeyeceklerdir diye umuyorum. Bende sizler gibi kısıtlı bir ilgiyle acaba nasıl patlar diye bekliyorum. Basına yansıyan şu toplantıdan bir kaç kare ve  açılış metninden başlayalım:

” Değerli Komutanlarım,

Yazılı ve görsel basının mümtaz temsilcileri, seçkin konuklarımız,

Erke Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş’ nin asra yön verebilecek buluşunun açıklamasını amaçlayan basın toplantımıza katılarak bizleri onurlandırdınız, güç verdiniz. Şirketimiz adına sonsuz saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.

Değerli konuklar, Yüce Atatürk’ ün 10. Yıl nutkundan her konuda olduğu gibi bugünleri gören bir bölümle konuşmaya başlamak istiyorum.

“Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafıyla, atinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.”

Huzurlarınızda şu anda açıklayacağım konu ile Atamızın bu öngörüsüne bir nebze olsun yaklaştığımızı düşünmekteyiz.

En büyük bayramımız olan 29 Ekim’ de başlattığımız ve bugüne kadar yazılı ve görsel basında yer alan “Erke Bilimsel Düşüncenin Gücü” sloganının sizlerde bir merak uyandırdığının bilincindeyiz.

Sayın konuklar, tarihe malolacak bu buluşu teknik detaylarına inmeden açıklıyorum;

Buluş ile erişilen sistem çevreye zarar vermeyen, istenilen güç ve sürati sağlayabilen, doğrudan hareketin elde edilebildiği, yakıt gerektirmeyen bir kuvvet makinesidir. Bu sistemin çalışmasında maddenin atalet özelliğinden faydanılmaktadır.

Bu sistem ile çalışan makinelerde istenilen yerde istenilen miktarda elektrik elde edilebilir. Tüm kara, hava ve deniz taşıtlarında kullanılabilir.

Ayrıca sunumda takip ettiğiniz üzere bu buluşla küresel ısınmanın önlenmesi, dolayısıyla iklim bozukluklarının zararlı etkilerinin ortadan kaldırılması sağlanır. Böylece insanlık kendi eliyle hazırladığı bir sona gitmekten kurtulur.

Bu buluş, 1992 yılından itibaren çok gizli olarak yürütülen bilimsel çalışmalarımızın bir sonucudur. Şirketimiz adına buluşun yurt içi ve yurt dışı patent başvuruları yapılmıştır.

Ancak bilimsel bilgi ile çevreye saygılı ve sürdürülebilir kalkınma sağlanabilir. Bu anlayışın bir sonucu olan buluşumuz, başta Türk milleti olmak üzere tüm dünya insanlığına sunulmuş bir hizmet olarak değerlendirilmektedir.

Değerli konuklar, müsaadenizle Erke’ nin ilkelerinden bahsetmek istiyorum;

  • Hakikat şimşeği fikirlerin çatışmasından doğar. Dolayısıyla bilimsel düşünce yapısı ancak fikirlerin serbestçe söylenebildiği bağımsızlık ortamında gelişebilir.
  • Bilgi her türlü iyi, doğru ve güzel işin kaynağıdır. Bir araştırmacının bugünün bilgilerine sahip olması gerekmekle birlikte onların ataletinden sıyrılabilecek derecede bağımsız olması gerekir. Hatta bilimsel araştırma yaparken kendi önyargılarından bile uzaklaşabilecek derecede bir bilimsel yaklaşıma sahip olmalıdır. İşte buluşları ortaya çıkaran gerçek araştırmacılık ve bilimsel düşünce yapısı budur.
  • İyilik ve kalkınmadan tüm dünya milletleri faydalanmalıdır. İşte Erke’ nin evrensellik anlayışı böyledir.
  • Gerçek kalkınmanın görüldüğü bir dünyada tabii bir sonuç olarak barış sağlanacaktır.

İlkelerimizin tamamını tek bir cümle ile şöyle ifade etmekteyiz; bağımsızlık temeline dayanan bilimsel düşünce yapısı ile ortaya çıkan gerçek araştırmacılık toplumun bir bütün olduğunu gösterdiğinden evrensellik ve barış hedefine ulaşılır.

Erke’ nin ilkeleri ve kurumsal yapısı, hiçbir şahsın veya kurumun Erke üzerinde etkili olmasına izin vermez. Erke’ nin tek yol göstericisi müspet bilimdir.

Bugünün bilim literatüründe buluşun açıklanması için temel teşkil edecek bilgi yoktur. Bu nedenle buluşun dayandığı fizik ve matematik esasları Erke tarafından uygun görülen bir zamanda bilim dünyasına hediye edilecektir. Bu yüzden konuyu tartışmaya açmıyoruz. Kimseyi inandırma gibi bir amacımız da yoktur. Hatta bu buluşa inanılmaması bizi bilhassa mutlu eder. Çünkü başarılması imkansıza yakın bir iş olduğunun delilidir.

Bu buluşun önemi düşünüldüğünde ve algılandığında yapılan açıklamaların neden bu ölçüde sınırlı olduğu anlaşılacaktır. Basın toplantısında amacımız bu buluşun Türk milletine aidiyetinin tescil edilmesidir. Takip etmenizi değerlendirmenize sunarız.

Sunumda arz edildiği gibi patent başvuruları yapılmış olup, bu konuda süreç işlemektedir ve takip etmekteyiz. Dolayısıyla bu safhada teknik detayların açıklanmasının emniyet ve gizlilik açısından yaratacağı sorunları da takdirlerinize sunarız.

Bulunan sistem ile ilgili ilk ürün çeşidi olarak ön gördüğümüz elektrik üretecinde seri üretim aşamasına gelinmiştir. 2007 yılı içersinde ürünler halkımızın kullanımına arz edilecektir.

Sırası gelince milletimize siz değerli basın mensupları vasıtasıyla ulaşacağız.

Teknoloji ve bilim alanında yeni ufuklar ve çığır açacak bu buluşun Türkiye’ de gerçekleştirilmiş olması hepimiz için bir gurur kaynağıdır.

Bilgi ve takdirlerinize sunduğumuz bu buluşu açıklamanın gurur ve bahtiyarlığı ile saygılarımızı arz ediyorum.

Erke Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş.

Yönetim Kurulu Adına

Çetin Uğural “

Özellikle bilimselik, ideolojik,  kişi ve kavramlara yapılan atıflara değinmek ve irdelemek dahi istemiyorum… Ama daha bitmedi… birde PowerPoint gibi yüksek teknoloji kullanılarak yapılan bir sunu olması bakımından bu toplantıdaki sunuyu da dikkatinize sunmak istiyorum. İlginç olan Sunu özelliklerine baktığınızda sunuyu hazırlayanların F&F PR adında bir şirket olduğunu, ve içerik olarak küresel ısınmanın ve enerji sıkıntısının erke döngüsü ile çözüleceği… Neyse Kısa bir sunu zaten kendiniz karar verin buyrun BURDAN.

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s%d bloggers like this: